֎ سرور مجازی آلمان - اقتصادی

سرور اقتصادی آلمان - GR-G-1


پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 100GB SATA HDD هارد شماره دو
سرور اقتصادی آلمان GR-G-2


پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 150GB SATA HDD هارد شماره دو
سرور اقتصادی آلمان GR-G-3


پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 3 هسته سی پی یو
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 300GB SATA HDD هارد شماره دو
سرور اقتصادی آلمان GR-G-4


پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 3 هسته سی پی یو
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 450GB SATA HDD هارد شماره دو
سرور اقتصادی آلمان GR-G-5


پهنای باند نامحدود
قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 4 هسته سی پی یو
 • 64 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 700GB SATA HDD هارد شماره دو