֎ هاست لینوکس - سیپنل آلمان

هاست سیپنل پایه - 1G


 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • cpanel کنترل پنل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • ندارد ثبت دامنه IR رایگان
 • هفتگی / ماهیانه بکاپ گیری خودکار
 • 24/7 پشتیبانی
هاست سیپنل عادی - 5G


 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • cpanel کنترل پنل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • در صورت خرید سالیانه ثبت دامنه IR رایگان
 • هفتگی / ماهیانه بکاپ گیری خودکار
 • 24/7 پشتیبانی
هاست سیپنل استاندارد - 10g


 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • cpanel کنترل پنل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • در صورت خرید سالیانه ثبت دامنه IR رایگان
 • هفتگی / ماهیانه بکاپ گیری خودکار
 • 24/7 پشتیبانی
هاست سیپنل پلاس - 20G


 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • cpanel کنترل پنل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • در صورت خرید سالیانه ثبت دامنه IR رایگان
 • هفتگی / ماهیانه بکاپ گیری خودکار
 • 24/7 پشتیبانی
هاست سیپنل ویژه - 50G


 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 6 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • cpanel کنترل پنل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • در صورت خرید سالیانه ثبت دامنه IR رایگان
 • هفتگی / ماهیانه بکاپ گیری خودکار
 • 24/7 پشتیبانی
هاست سیپنل گیلدا - 70G


 • 70 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 عدد ادان دامنه
 • SSD نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • cpanel کنترل پنل
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • در صورت خرید سالیانه ثبت دامنه IR رایگان
 • هفتگی / ماهیانه بکاپ گیری خودکار
 • 24/7 پشتیبانی
هاست تست - 1G - سه روزه