֎ سرور مجازی آلمان - حرفه ای

سرور حرفه ای آلمان GR-N-1

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 150GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند
سرور حرفه ای آلمان GR-N-2

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 300GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند
سرور حرفه ای آلمان GR-N-3

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 2 هسته سی پی یو
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 600GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند
سرور حرفه ای آلمان GR-N-4

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 4 هسته سی پی یو
 • 12 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 800GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند
سرور حرفه ای آلمان GR-N-5

قابلیت اتصال از طریق هر نوع سیستم
منابع کاملا اختصاصی

 • 4 هسته سی پی یو
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 20GB SSD NVMe هارد شماره یک (سیستم عامل )
 • 1000GB SATA HDD هارد شماره دو
 • نامحدود پهنای باند