֎ خدمات کانفیگ whmcs

نصب و کانفیگ whmcs

نصب نسخه انتخابی توسط شما
انجام پیکر بندی های اولیه
تنظیم زبان فارسی در بخش کاربری و مدیریت
فعال سازی شمسی ساز در بخش کاربری
فعال سازی اتوماسیون ( تنظیم کرونجاپ )
اضافه کردن واحد ارزی تومان یا ریال
اتصال نمایندگی هاست یا سرور
ساخت یک محصول جهت تحویل آنی

کانفیگ امنیتی whmcs

انجام تنظیمات امنیتی whmcs
انتقال پوشه های مورد نیاز
حذف دسترسی های اضافه
ایجاد محدودیت در ورود به مدیریت
انجام تنظیمات مورد نیاز پرمیشن ها
و برخی موارد امنیتی دیگر ...

کانفیگ کامل whmcs

نصب نسخه انتخابی توسط شما
انجام پیکر بندی های اولیه
تنظیم زبان فارسی در بخش کاربری و مدیریت
فعال سازی شمسی ساز در بخش کاربری
فعال سازی اتوماسیون ( تنظیم کرونجاپ )
اضافه کردن واحد ارزی تومان یا ریال
اتصال نمایندگی هاست یا سرور
ساخت یک محصول جهت تحویل آنی
ایجاد 4 دپارتمان پشتیبانی
ایجاد 4 پرسنل یا کارمند
ایجاد نمونه محصول با تحویل اتوماتیک
پیکربندی تمام بخش های تنظیمات عمومی
اتوماتیک سازی بستن و مدیریت تیکت
اتوماتیک سازی مدیریت سرویس های مشتریان
اتوماتیک سازی زمان فاکتور ها ( سررسید و ... )
اتوماتیک سازی گزارش گیری و ارسال به مدیریت
نصب و فعالسازی ماژول احراز هویت پیامکی
نصب و فعالسازی شمسی ساز
نصب و فعالسازی ماژکل پیامک اطلاع رسانی
فارسی ساز ایمیل های whmcs
انجام تنظیمات امنیتی whmcs
انتقال پوشه های مورد نیاز
حذف دسترسی های اضافه
ایجاد محدودیت در ورود به مدیریت
انجام تنظیمات مورد نیاز پرمیشن ها
و برخی موارد امنیتی دیگر ...