سرور ابری کلاود هتزنر - سری CPX

سرور ابری کلاود هتزنر پلن CPX11
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان/فنلاند/آمریکا لوکیشن
 • ۱ الی ۴ ساعت فعالسازی
سرور ابری کلاود هتزنر پلن CPX21
 • 4 گیگابایت رم
 • 3 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان/فنلاند/آمریکا لوکیشن
 • ۱ الی ۴ ساعت فعالسازی
سرور ابری کلاود هتزنر پلن CPX31
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان/فنلاند/آمریکا لوکیشن
 • ۱ الی ۴ ساعت فعالسازی
سرور ابری کلاود هتزنر پلن CPX41
 • 16 گیگابایت رم
 • 8 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان/فنلاند/آمریکا لوکیشن
 • ۱ الی ۴ ساعت فعالسازی
سرور ابری کلاود هتزنر پلن CPX51
 • 32 گیگابایت رم
 • 16 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 360 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان/فنلاند/آمریکا لوکیشن
 • ۱ الی ۴ ساعت فعالسازی